Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2015-11-13

  Bon zatrudnieniowy- od 13.11.2015r. wstrzymany nabór wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie
  informuje, że od dnia 13 listopada 2015 r. (do odwołania)
  wstrzymane zostaje przyjmowanie
  wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego
  bezrobotnemu do 30 roku życia.

  Czytaj aktualność: Bon zatrudnieniowy- od 13.11.2015r. wstrzymany nabór wniosków
 • 2015-11-13

  Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego który ukończył 50 rok życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje, że od dnia 13.11.2015r.

  wstrzymany został nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego,

  który ukończył 50 rok życia.

  Czytaj aktualność: Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego który ukończył 50 rok życia
 • 2015-11-12

  Nabór wniosków o dofinansowanie - RPO (11.2015)

   

  Pruszków, dnia 12.11.2015 r.

   

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym
  o przyznanie osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie
  dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

  w oparciu o projekt pt. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy
  w powiecie pruszkowskim (I)"
  , realizowany w ramach Regionalnego
  Programu Operacyjnego
  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  Zgodnie z założeniami projektu środki na podjęcie działalności gospodarczej
  uzyskają osoby z grup defaworyzowanych
  tj. długotrwale bezrobotni, po 50 roku życia,
  niepełnosprawni,
  - zarejestrowane w PUP w Pruszkowie jako bezrobotne,
  dla których
  ustalono I lub II profil pomocy.

   

  Z uwagi na zbliżający się koniec okresu rozliczeniowego konkurs ogłoszony jest w trybie przyspieszonym.

   

  Wnioski będą przyjmowane w dniach 23.11.2015 r. - 27.11.2015 r. 

   

  Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 000 zł.

   

  Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników
  należy składać
  w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie, ul. Drzymały 30,
  w sekretariacie urzędu - pokój nr 128 w godz. 8.15-16.00.

   

   

  Aktualne wnioski i regulamin do pobrania:

  - pokój nr 106

  - strona internetowa: www.puppruszkow.pl

   

   

  Definicja długotrwale bezrobotnego wg RPO WM:

  Osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy przy czy do tego okresu zalicza się
  czas rejestracji w PUP jak i czas pozostawania bez pracy bezpośrednio przed rejestracją.

   

   

   

  Wszystkie osoby zakwalifikowane do w/w projektu będą kierowane do odbycia szkolenia
  pt. „ABC przedsiębiorczości”.

  Czytaj aktualność: Nabór wniosków o dofinansowanie - RPO (11.2015)
 • 2015-11-12

  Nabór wniosków o dofinansowanie - PO WER (11.2015)

  Pruszków, dnia 12.11.2015 r. 

   

   

  O G Ł O S Z E N I E 

   

   

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym
  o przyznanie osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy w Pruszkowie
  dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu

  pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (I)"

  Poddziałanie 1.1.1. w oparciu o Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  współfinansowany
  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

   

  Zgodnie z założeniami projektu środki na podjęcie działalności gospodarczej uzyskują osoby
  z kategorii NEET,
  tj. w wieku od 18 - 29 (do dnia ukończenia 30 lat), bez pracy,
  zarejestrowane w PUP w Pruszkowie jako bezrobotne,
  dla których ustalono I lub II profil pomocy,
  które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzn. w ciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu
  nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych.

   

   

  Projekt skierowany jest do osób do 30 roku życia, które spełniają następujące warunki:

  • są zarejestrowane w PUP jako bezrobotne,
  • należą do I lub II profilu pomocy,
  • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie dziennym,
  • nie szkoliły się w okresie 4 tygodni ze środków publicznych,
  • są długotrwale bezrobotne.

   

  Z uwagi na zbliżający się koniec okresu rozliczeniowego konkurs ogłoszony jest w trybie przyspieszonym.

   

  Wnioski będą przyjmowane w dniach 23.11.2015 r. - 27.11.2015 r.

   

  Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 000 zł.

   

    

  Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników należy składać w sekretariacie
  Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Drzymały 30 - pokój nr 128,
  w godz. 8:15-16:00.

   

   

  Aktualne wnioski i regulamin do pobrania:

  - pokój nr 106

  - strona internetowa: www.puppruszkow.pl

  Czytaj aktualność: Nabór wniosków o dofinansowanie - PO WER (11.2015)
1 2 3 4
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej pytania - pok. 106, składanie wniosków - pok. 128 RPO nie dotyczy od 2015-11-23
do 2015-11-27
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej pytania - pok. 106, składanie wniosków - pok. 128 FP nie dotyczy od 2015-11-23
do 2015-11-27
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej pytania - pok. 106, składanie wniosków - pok. 128 PO WER nie dotyczy od 2015-11-23
do 2015-11-27
Prace interwencyjne pytania pok. 131, wnioski są przyjmowane w Sekretariacie pok 128 EFS RPO WM 2014-2020 nie dotyczy od 2015-06-19
do 2015-12-31
< poprzednia 1 następna >