Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2017-08-18

  Nabór wniosków o dofinansowanie - POWER

  Projekt„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II)”

  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.1.1.

  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

   

   

  Pruszków, dnia 18.08.2017 r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o przyznanie osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy w Pruszkowie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.1.1. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18–29 lat (do dnia ukończenia 30 lat) bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy). Ponadto zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER uczestnikami projektu mogą być osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzn. w ciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu i nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych.

  Projekt zakłada udzielanie wsparcia dla osób do 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji, natomiast dla osób powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

  • Środki pozyska 20 osób (10 kobiet, 10 mężczyzn)
   w tym 4 osoby (4M) długotrwale bezrobotne.

   

  Wnioski będą przyjmowane od dnia 05.09 – 15.09.2017 r.

  Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 23 000 zł.

   

  Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, w sekretariacie urzędu pokój nr 128 w godz. 8.15-16.00

   

  W przypadku przesyłek np. pocztowych, kurierskich liczy się data faktycznego wpływu wniosku do Urzędu a nie data stempla pocztowego.

   

  Tut. Urząd uprzejmie informuje, iż z dniem 18.08.2017 r. uległ zmianie regulamin oraz wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS lub opiekunowi dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

   

  Osoba długotrwale bezrobotna – osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy i więcej.

   

  Nowe wnioski i regulamin do pobrania:

  - pokój nr 131

  - strona internetowa: www.puppruszkow.pl

 • 2017-08-18

  Nabór wniosków o dofinansowanie - RPO

  Projekt”Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II)”

  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1

  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

   

  Pruszków, dnia 18.08.2017r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o przyznanie osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy w Pruszkowie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w oparciu o projekt pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II)” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z założeniami projektu środki na podjęcie działalności gospodarczej uzyskają osoby z grup defaworyzowanych tj. długotrwale bezrobotni, po 50 roku życia zarejestrowane w PUP w Pruszkowie jako bezrobotne dla których ustalono I lub II profil pomocy.

   

  Środki pozyska 19 osób

  •  8 osób długotrwale bezrobotnych,
  • 11 osób w wieku powyżej 50 roku życia,

  Wnioski będą przyjmowane od dnia 05.09 – 15.09.2017 r.

   

  Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 23 000 zł.

  Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników należy składać
  w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie, ul. Drzymały 30,
  w sekretariacie urzędu pokój nr 128 w godz. 8.15-16.00

   

  Tut. Urząd uprzejmie informuje, iż z dniem 18.08.2017r. uległ zmianie regulamin oraz wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS lub opiekunowi dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

   

  Nowe wnioski i regulamin do pobrania:

  - pokój nr 131

  - strona internetowa: www.puppruszkow.pl

   

   Definicja długotrwale bezrobotnego wg RPO WM:

  Osoba długotrwale bezrobotna – osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

   

  Definicja osoby o niskich kwalifikacjach wg RPO WM:

  Osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe.

   

   

   

   

 • 2017-08-08

  VI Powiatowe Targi Pracy

   

   

  VI Powiatowe Targi Pracy

   

  W dniu 27 września 2017 r. w godz. od 10:00 do 13:00
  w Hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
  w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4
  odbędą się VI Powiatowe Targi Pracy.

   

  Serdecznie zapraszamy pracodawców, którzy mają do zaoferowania wolne miejsca pracy.

  Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa (dostępna poniżej)
  oraz przesłanie jej do dnia 06 września 2017 r.:

   

  Udział w Targach Pracy to przede wszystkim:

  • możliwość bezpośredniego kontaktu pracodawców
   z osobami poszukującymi pracy,
  • możliwość zapoznania się z oczekiwaniami i wymogami rynku pracy,
  • promocja firmy,
  • możliwość skorzystania z konsultacji i doradztwa zawodowego.

  Udział jest bezpłatny.

  W związku z ograniczoną ilością miejsc, tutejszy Urząd zastrzega sobie możliwość
  odmowy udziału w Targach.

  Bliższe informacje na temat Targów można uzyskać
  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie, ul. Drzymały 30,
  w pokoju 130:

  Monika Buczyńska – tel. (22) 770 20 37, e-mail m.buczynska@puppruszkow.pl

   

  Serdecznie zapraszamy!

  Czytaj aktualność: VI Powiatowe Targi Pracy
 • 2017-08-08

  VI Powiatowe Targi Pracy

   

   

  VI Powiatowe Targi Pracy

   

  W dniu 27 września 2017 r.
  w godz. od 10:00 do 13:00

  w Hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
  w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4
  odbędą się
  VI Powiatowe Targi Pracy.

   

  Serdecznie zapraszamy osoby poszukujące pracy!

   

  W trakcie targów pracy istnieje możliwość:

  • bezpośredniego kontaktu z pracodawcami
   i instytucjami
   ,
  • uzyskania informacji na temat dostępnych form aktywizacji zawodowej,
  • skorzystania z konsultacji i doradztwa zawodowego,
  • skorzystania z aktualnych ofert pracy krajowych
   i zagranicznych
   , w szczególności na stanowiska produkcyjne, techniczne, magazynowe, biurowe, handlowe, w tym dla osób z orzeczeniem
   o stopniu niepełnosprawności.

  Bliższe informacje na temat Targów można uzyskać
  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie,
  ul. Drzymały 30, w pokoju 130:

  Monika Buczyńska – tel. (22) 770 20 37,
  e-mail m.buczynska@puppruszkow.pl

   

  Serdecznie zapraszamy!

  Czytaj aktualność: VI Powiatowe Targi Pracy
1 2 3 4
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej pytania p 131 składanie wniosków p 128 POWER 20 od 2017-09-05
do 2017-09-15
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej pytania p 131 składanie wniosków p 128 RPO 19 od 2017-09-05
do 2017-09-15
Targi pracy Hala MOS w Pruszkowie, ul. Gomulińskiego 4 PUP nie dotyczy od 2017-08-08
do 2017-09-30
Staże pytania pok. 129, wnioski są przyjmowane w Sekretariacie - pok. 128 FP nie dotyczy od 2017-07-13
do 2017-09-30
Staże pytania pok. 129, wnioski są przyjmowane w Sekretariacie - pok. 128 PFRON nie dotyczy od 2017-05-26
do 2017-08-31
< poprzednia 1 następna >