Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2016-10-14

  Nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków  w trybie konkursowym o przyznanie osobie bezrobotnej zarejestrowanej  w Urzędzie Pracy w Pruszkowie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

   

  Środki będzie mogło pozyskać 15 osób.

  Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 000 zł.

  Wnioski będą przyjmowane w dniach 28.10.2016r. - 07.11.2016 r.

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje, że dofinansowanie mogą otrzymać osoby, które zostały objęte II profilem pomocy lub I  ( w uzasadnionych przypadkach) oraz posiadają opracowany Indywidualny Plan Działania. Osoby bezrobotne, które nie posiadają określonego profilu pomocy, proszone są o zgłoszenie się do doradcy klienta, w celu jego ustalenia.

   

  Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników należy składać
  w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie, ul. Drzymały 30,
  w sekretariacie urzędu pokój nr 128 w godz. 8.15-16.00.

   

  W przypadku przesyłek np. pocztowych, kurierskich liczy się data faktycznego wpływu wniosku do Urzędu a nie data stempla pocztowego.

   

  Osoby bezrobotne ubiegające się o przyznanie dofinansowania muszą spełniać warunki zawarte w Regulaminie.

   

  Nowe wnioski i regulamin do pobrania:

  - pokój nr 106

  - strona internetowa: www.puppruszkow.pl

   

   

 • 2016-10-14

  Zamknięcie naboru RPO

   

   

   

  Projekt”Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (I)”

  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1

  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

  Pruszków, dnia 14.10.2016r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie uprzejmie informuje, iż ogłoszony z dniem 20.09.2016-do odwołania nabór wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy w Pruszkowie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w oparciu o projekt pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (I)” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego został zamknięty z dniem 14.10.2016 r.

 • 2016-10-14

  Nabór wniosków o dofinansowanie z RPO

   

  Projekt”Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (I)”

  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1

  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy w Pruszkowie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w oparciu o projekt pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (I)” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Zgodnie z założeniami projektu środki na podjęcie działalności gospodarczej uzyskają osoby:

  • kobiety powyżej 30 roku życia,

  • mężczyźni powyżej 30 roku życia należący do jednej z podanej kategorii tj. o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotni lub z niepełnosprawnością,

  • mężczyźni powyżej 50 roku życia.

   O dofinansowanie mogą wystąpić osoby zarejestrowane w PUP
   w Pruszkowie jako bezrobotne dla których ustalono I lub II profil pomocy.

   Środki będzie mogło pozyskać 12 osób.

   Wnioski będą przyjmowane od dnia 28.10.2016r. – 07.11.2016r.

   Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 000 zł.

    

    

   Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników należy składać
   w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie, ul. Drzymały 30,
   w sekretariacie urzędu pokój nr 128 w godz. 8.15-16.00

   Wniosek i regulamin do pobrania:

   - pokój nr 106

   - strona internetowa: www.puppruszkow.pl

    

    

   Definicja długotrwale bezrobotnego wg RPO WM:

   Osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy przy czym do tego okresu zalicza się czas rejestracji w PUP jak i czas pozostawania bez pracy bezpośrednio przed rejestracją.

   Definicja osoby o niskich kwalifikacjach wg RPO WM:

   Osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe.

 • 2016-10-10

  Szkolenia dla osób DDA

  Stowarzyszenie OD-DO zaprasza do projektu "DDA zawodowa reaktywacja: osoby , które mają za sobą pobyt w Szkolnych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Specjalnych Ośrodkach Wychowawczych. Zapraszamy matki przebywające w domach samotnych matek oraz młodzież z pieczy zastępczej.
  Proponujemy kursy zawodowe, staże odpłatne i pomoc w zakresie doskonalenia zawodowego.

  Proszę przekazać informacje i kontakt do nas:
  Stowarzyszenie OD-DO ul. Siedmiogrodzka 5 kl.II domofon 9 Warszawa tel. 662-077-454
  link strony projektu
  http://www.od-do.org/zapraszamy-bezplatnego-projektu-zawodowa-reaktywacja/

  Czytaj aktualność: Szkolenia dla osób DDA
1 2 3 4
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej pytania pok. 106, składanie wniosków pok. 128 FP 15 od 2016-10-28
do 2016-11-07
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej pytania pok. 106, składanie wniosków pok. 128 RPO 12 od 2016-10-14
do 2016-11-30
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej pytania pok. 106, składanie wniosków pok. 128 PO WER nie dotyczy od 2016-09-20
do 2016-11-30
Targi pracy HALA MOS w Pruszkowie, ul. Gomulińskiego 4 V POWIATOWE TARGI PRACY w PRUSZKOWIE nie dotyczy od 2016-10-05
do 2016-10-05
Prace interwencyjne Pytania- pok. 131, składanie wniosków- pok. 128 FP nie dotyczy od 2016-05-10
do 2016-12-31
< poprzednia 1 następna >