Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2016-02-09

  Oferta pracy: młodszy wartownik - konwojent - Lotnisko Chopina Warszawa

  Lotnisko Chopina poszukuje pracowników na stanowisko młodszego wartownika - konwojenta.

  Bliższe informacje poniżej.

  Czytaj aktualność: Oferta pracy: młodszy wartownik - konwojent - Lotnisko Chopina Warszawa
 • 2016-02-04

  Nabór wniosków o dofinansowanie - PO WER

   

  Projekt„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II)”

  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.1.1.

  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

   

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o przyznanie osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy w Pruszkowie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.1.1. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Zgodnie z założeniami projektu środki na podjęcie działalności gospodarczej uzyskają osoby z kategorii NEET tj. w wieku 18 – 29 (do dnia ukończenia 30 lat), bez pracy, zarejestrowane w PUP w Pruszkowie jako bezrobotne dla których ustalono I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzn. w ciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych.

   

  Środki pozyska 53 osoby (23 kobiety, 30 mężczyzn).

  Wnioski będą przyjmowane od dnia 22.02.2016r. – do odwołania

  Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 23 000 zł.

   

  Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, w sekretariacie urzędu pokój nr 128 w godz. 8.15-16.00

   

  Tut. Urząd uprzejmie informuje, iż z dniem 02.02.2016 r. uległ zmianie regulamin oraz wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

   

  Nowe wnioski i regulamin do pobrania:

  - pokój nr 106

  - strona internetowa: www.puppruszkow.pl

 • 2016-02-04

  nabór wniosków o dofinansowanie RPO

  Projekt”Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (I)”

  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1

  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o przyznanie osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy w Pruszkowie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w oparciu o projekt pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (I)” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z założeniami projektu środki na podjęcie działalności gospodarczej uzyskają osoby z grup defaworyzowanych tj. długotrwale bezrobotni, po 50 roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach, zarejestrowane w PUP w Pruszkowie jako bezrobotne dla których ustalono I lub II profil pomocy.

   

  Środki pozyska 32 osoby

  • 15 osób długotrwale bezrobotnych,
  • 15 osób w wieku powyżej 50 roku życia,
  • 2 osoby o niskich kwalifikacjach

  Wnioski będą przyjmowane od dnia 22.02.2016r. – do odwołania

   

  Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 000 zł.

   

  Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, w sekretariacie urzędu pokój nr 128 w godz. 8.15-16.00

   

  Tut. Urząd uprzejmie informuje, iż z dniem 02.02.2016 r. uległ zmianie regulamin oraz wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

   

  Nowe wnioski i regulamin do pobrania:

  - pokój nr 106

  - strona internetowa: www.puppruszkow.pl

   

   Definicja długotrwale bezrobotnego wg RPO WM:

  Osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy przy czym do tego okresu zalicza się czas rejestracji w PUP jak i czas pozostawania bez pracy bezpośrednio przed rejestracją.

  Definicja osoby o niskich kwalifikacjach wg RPO WM:

  Osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe.

 • 2016-02-04

  nabór wniosków o dofinansowanie - FP

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o przyznanie osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy w Pruszkowie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

   

  Środki będzie mogło pozyskać 29 osób.

  Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 000 zł.

  Wnioski będą przyjmowane w dniach 22.02 - 26.02.2016 r.

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje, że dofinansowanie mogą otrzymać osoby, które zostały objęte II profilem pomocy lub I ( w uzasadnionych przypadkach) oraz posiadają opracowany Indywidualny Plan Działania. Osoby bezrobotne, które nie posiadają określonego profilu pomocy, proszone są o zgłoszenie się do doradcy klienta, w celu jego ustalenia.

   

  Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, w sekretariacie urzędu pokój nr 128 w godz. 8.15-16.00.

   

  W przypadku przesyłek np. pocztowych, kurierskich liczy się data faktycznego wpływu wniosku do Urzędu a nie data stempla pocztowego.

   

  Osoby bezrobotne ubiegające się o przyznanie dofinansowania muszą spełniać warunki zawarte w Regulaminie.

   

  Tut. Urząd uprzejmie informuje, iż z dniem 02.02.2016 r. uległ zmianie regulamin oraz wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

   

  Nowe wnioski i regulamin do pobrania:

  - pokój nr 106

  - strona internetowa: www.puppruszkow.pl

1 2 3 4
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej pytania - pok. 106, składanie wniosków - pok. 128 PO WER 45 od 2016-02-22
do 2016-10-31
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej pytania - pok. 106, składanie wniosków - pok. 128 RPO 32 od 2016-02-22
do 2016-10-31
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej pytania - pok. 106, składanie wniosków - pok. 128 FP 29 od 2016-02-22
do 2016-02-26
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej sala konferencyjna nie dotyczy nie dotyczy od 2016-02-19
do 2016-02-20
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne sala 401/IV piętro Doradca zawodowy nie dotyczy od 2016-01-28
do 2016-01-28
Staże pytania pok. 129, wnioski są przyjmowane w Sekretariacie - pok. 128 nie dotyczy nie dotyczy od 2016-01-25
do 2016-02-29
Nabory wniosków o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy pytania pok. 106, składanie wniosków pok. 128 środki z Funduszu Pracy nie dotyczy od 2016-02-01
do 2016-10-13
Staże pytania pok. 129, wnioski są przyjmowane w Sekretariacie - pok. 128 EFS - RPO nie dotyczy od 2016-01-18
do 2016-03-31
Prace interwencyjne pytania pok. 131, wnioski są przyjmowane w Sekretariacie pok. 128 nie dotyczy nie dotyczy od 2016-01-11
do 2016-12-31
< poprzednia 1 następna >