Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2014-07-18

  Nabór wniosków w sprawie przyznania dofinansowania na podjęcie dzialalności gospodarczej

   

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

       Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w oparciu o projekt pt. „Z podniesioną głową zrób karierę zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 6.1.3 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

       Zgodnie z założeniami projektu dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej uzyskają osoby, które nie brały dotychczas udziału w żadnej z form aktywizacji finansowanej z ww. projektu
  oraz są zarejestrowane, jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie.

   

  Środki może pozyskać 85 osób w tym:

  • 8 osób do 25 roku życia,
  • 14 osób powyżej 50 roku życia,
  • 1 osoba niepełnosprawna
  • 62 osoby nienależące do żadnej z ww. grup

   

  jednocześnie wśród osób z ww. grup 14 musi przynależeć do grupy osób z wykształceniem poniżej ponadgimnazjalnego (brak wykształcenia, niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne).

   

  Osoby bezrobotne ubiegające się o przyznanie dofinansowania muszą spełniać dodatkowo warunki zawarte w Regulaminie.

   

  Wnioski będą przyjmowane w dniach 04.08 - 08.08.2014 r.

   

  Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 000 zł.

   

  Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, w sekretariacie urzędu pokój nr 128 w godz. 8.00-16.00

   

  UWAGA: z dniem 30 czerwca 2014 r. zmianie uległo Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

   

  W związku z powyższym zmianie uległy również dokumenty obowiązujące w naborze.

  Czytaj aktualność: Nabór wniosków w sprawie przyznania dofinansowania na podjęcie dzialalności gospodarczej
 • 2014-07-18

  Spotkanie informacyjne

  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie uprzejmie informuje, że

  w dniu 29.07.2014 r. o godzinie 11.00 w Sali konferencyjnej (IV piętro) 

  odbędzie się spotkanie odnośnie poprawnego wypełnienia wniosku o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

 • 2014-07-18

  Propozycje staży u pracodawców

   

        Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje, że u Doradców klienta (pokój 130 - I piętro)
  dostępne są propozycje 4-miesięcznych staży u pracodawców, na następujących stanowiskach:

  1. Pracownik obsługi klienta - Pruszków,
  2. Młodszy referent - Pruszków,
  3. Specjalista ds. dokumentacji transportowej - Pęcice Małe,
  4. Asystent Działu Sprzedaży - Janki,
  5. Sprzedawca/Kasjer - Rybie.

   

   

      Z powyższych ofert mogą skorzystać wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane
  w tut. Urzędzie oraz objęte II profilem pomocy.

   

   

   

  Czytaj aktualność: Propozycje staży u pracodawców
 • 2014-07-17

  Nabór wniosków na szkolenia indywidualne

  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie

  ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne

  dla osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz 50+
  w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS

  pt. „Z podniesioną głową zrób karierę zawodową”.

  Wnioski przyjmowane będą w pok. nr 127 (I piętro)

  od dnia 21 lipca 2014r. do odwołania.

1 2 3 4
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej PUP Pruszków wnioski nalezy składać w sekretariacie pok. 128, pytania pok. 12 nie dotyczy od 2014-08-04
do 2014-08-08
Propozycje / Nabory wniosków PUP Pruszków Zatrudnienie bezrobotnego 50+ 7 od 2014-07-11
do 2014-08-10
Propozycje / Nabory wniosków PUP Pruszków - pokój 130 Bon szkoleniowy 30 od 2014-07-10
do 2014-09-30
Propozycje / Nabory wniosków PUP Pruszków - pokój 130 Bon stażowy 30 od 2014-07-09
do 2014-09-30
Nabory wniosków o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy PUP Pruszków wnioski należy skladać pok. 128, pytania pok. 12 nie dotyczy od 2014-07-24
do 2014-07-30
Propozycje / Nabory wniosków PUP Pruszków pok 130 10 od 2014-07-07
do 2014-08-07
Porady grupowe sala 403/IV piętro PUP wejście C doradca zawodowy 10 od 2014-06-13
do 2014-08-26
Porady grupowe sala 403/IV pietro, PUP wejście C doradca zawodowy 10 od 2014-06-13
do 2014-09-04
Porady grupowe sala 403/IV piętro PUP wejście C doradca zawodowy 10 od 2014-06-13
do 2014-09-09
< poprzednia 1 następna >