Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2015-04-22

  Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie

  ogłasza nabór wniosków dla pracodawców zainteresowanych

  ubieganiem się o przyznanie środków

  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.

   

  Wnioski przyjmowane będą w pok. nr 127

  w terminie od dnia 04 maja 2015r. do odwołania

  oraz rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich wpływu.

   

  O środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  mogą się ubiegać pracodawcy mający siedzibę

  lub prowadzący działalność na terenie powiatu pruszkowskiego.

   

   

  Aktualny formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu

  oraz w pok. nr 127 (I piętro).

   

  Czytaj aktualność: Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 • 2015-04-10

  Studia podyplomowe "Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości ekologicznej"

   

  Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje,

  iż prowadzi rekrutację na studia podyplomowe pn.

  "Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości ekologicznej"

  finansowane w 90% z Funduszy Norweskich.

   

  Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.pedagogika.uksw.edu.pl/poradnictwo

 • 2015-04-10

  Staż w administracji publicznej dla osób niepełnosprawnych

  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w dniu 1 kwietnia 2015r. rozpoczęła rekrutację do Projektu "Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy", współfinansowanego ze środków PFRON.

  Będzie on realizowany przez 12 miesięcy (do 31 marca 2016r.)
  i obejmuje m.in.:

  - indywidualne wsparcie coacha, pomagającego ukierunkować i zoptymalizować wysiłki, zmierzające do znalezienia i podjęcia pracy,

  - indywidualne i grupowe konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego, prawa dot. niepełnosprawności, pracy, możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia i innych,

  - warsztaty umiejętności miękkich i twardych,

  - pomoc asystenta wspierającego podczas uczestnictwa w Projekcie,

  - specjalistyczne kursy zawodowe z otwartego rynku (komercyjne), dopasowane do indywidualnych potrzeb (50% uczestników),

  - trzymiesięczny, płatny staż, realizowany przede wszystkim w jednostkach administracji publicznej (90% uczestników).

   

  Wszelkich informacji na temat Projektu udziela p. Justyna Kucińska oraz p. Mariola Łygas pod numerem telefonu (22) 400 50 73.

  Czytaj aktualność: Staż w administracji publicznej dla osób niepełnosprawnych
 • 2015-04-02

  Nabór dla pracodawców ws. staży

   

   

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie
  ogłasza konkurs w ramach projektu współfinansowanego z EFS

  pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim” Poddziałanie 1.1.1 w oparciu o PO WER
  – dla pracodawców zainteresowanych organizacją stażu
  dla osób bezrobotnych do 30 roku życia
  oraz deklarujących zatrudnienie po jego zakończeniu,
  na okres co najmniej 3 miesięcy
  .

   

   

  Preferowani będą organizatorzy deklarujący zatrudnienie
  bezrobotnego na podstawie umowy o pracę.

  Jednak, w przypadku chęci nawiązania współpracy po stażu
  na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, o dzieło)
  wysokość miesięcznego wynagrodzenia za pracę 
  nie może być niższa niż 1 750 zł.

   

   

  Wnioski przyjmowane będą w Sekretariacie tut. Urzędu (pokój 128),
  w terminie od dnia 07 kwietnia 2015 r. do dnia 20 kwietnia 2015 r.

   

   

  Aktualny formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej oraz w pokoju 129.

   

   

   

  Czytaj aktualność: Nabór dla pracodawców ws. staży
1 2 3 4
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Staże pytania pok. 129, wnioski są przyjmowane w Sekretariacie - pok. 128 nie dotyczy nie dotyczy od 2015-04-07
do 2015-04-20
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej pytania pok. 12, wnioski są przyjmowane w sekretariacie - pok. 128 nie dotyczy 15 od 2015-04-07
do 2015-04-13
Nabory wniosków o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy pytania pok. 12, wnioski przyjmowane są w sekretariacie pok. 128 nie dotyczy nie dotyczy od 2015-02-02
do 2015-10-31
Studia podyplomowe PUP Pruszków - pok. 127 STUDIA PODYPLOMOWE nie dotyczy od 2015-01-15
do 2015-06-30
Szkolenia PUP Pruszków - pok. 127 SZKOLENIA INDYWIDUALNE nie dotyczy od 2015-01-19
do 2015-06-30
Szkolenia PUP Pruszków - pok. 130/127 BON SZKOLENIOWY nie dotyczy od 2015-01-19
do 2015-06-30
< poprzednia 1 następna >