Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2017-03-20

  Nabór wniosków

  OGŁOSZENIE

   

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie
  ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy.

  Wnioski rozpatrywane będą w trybie konkursowym.

   

  Wnioski będą przyjmowane
  od 03.04.2017 r. – do odwołania

  w sekretariacie w godz. 8.00 – 16.00.

   

  Maksymalna kwota refundacji na stworzenie jednego stanowiska pracy to 23 000 zł

   

   

   

   

   

   

   

  Regulamin oraz wnioski obowiązujące w powyższym naborze dostępne są:

 • 2017-03-15

  Informacja nt. dostępności ofert stażowych

   

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie
  zaprasza osoby zainteresowane podjęciem stażu
  do swojego Doradcy klienta (pokój 130 lub 107)
  w celu zapoznania się
  z dostępnymi propozycjami staży u pracodawców.

   

   

 • 2017-03-14

  Równość szans w biznesie

  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wystosowali zaproszenie do udziału w bezpłatnym projekcie ogólnopolskim, skierowanym do średnich przedsiębiorców pn.: "Równość szans w biznesie - praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w Przedsiębiorstwach"

  Czytaj aktualność: Równość szans w biznesie
 • 2017-02-28

  Nabór dla pracodawców ws. staży (EFS-RPO II) - 03/2017

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie
  ogłasza konkurs w oparciu o projekt współfinansowany ze środków EFS
  pt.: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy
  w powiecie pruszkowskim (II)” Działanie 8.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  – dla pracodawców zainteresowanych organizacją stażu
  dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej
  oraz deklarujących zatrudnienie bezpośrednio po jego zakończeniu,
  na okres co najmniej 3 miesięcy.

   

   

  W ramach ww. projektu wsparciem mogą zostać objęte osoby bezrobotne
  zarejestrowane w tut. Urzędzie w wieku 30 lat
  i powyżej,
  dla których został ustalony II profil pomocy
  - należące do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych:

  • osoby w wieku 50 lat i powyżej,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
  • kobiety.

   

  Preferowani będą organizatorzy deklarujący zatrudnienie bezrobotnego
  na podstawie umowy o pracę.
  Jednak, w przypadku chęci nawiązania współpracy po stażu
  na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, o dzieło)
  wysokość miesięcznego wynagrodzenia za pracę
  nie może być niższa niż 2 000 zł
  .

   

   

  Wnioski przyjmowane będą w Sekretariacie tut. Urzędu (pokój 128),
  w terminie od dnia 01 marca 2017 r. do odwołania.

   

  Decydująca będzie kolejność złożenia wniosku.

   

   

  Aktualny formularz wniosku jest na stronie internetowej oraz w pokoju 129.

  Czytaj aktualność: Nabór dla pracodawców ws. staży (EFS-RPO II) - 03/2017
1 2 3 4
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Nabory wniosków o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy pytania pok. 106, składanie wniosków pok. 128 FP nie dotyczy od 2017-04-02
do 2017-09-30
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne Sala 401/IV piętro Doradca zawodowy 18 od 2017-03-01
do 2017-03-31
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne Sala 401/IV piętro Doradca zawodowy 16 od 2017-03-01
do 2017-03-31
Staże pytania pok. 129, wnioski są przyjmowane w Sekretariacie - pok. 128 RPO nie dotyczy od 2017-02-23
do 2017-04-30
Nabory wniosków o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy pytania pok. 106, składanie wniosków pok. 128 RPO 6 od 2017-02-08
do 2017-05-31
Staże pytania pok. 129, wnioski są przyjmowane w Sekretariacie - pok. 128 PO WER nie dotyczy od 2017-01-10
do 2017-03-31
< poprzednia 1 następna >